COACHING

Skuteczny Coaching

Zakres tematyczny kursu Skuteczny Coaching:

 

 • Przygotowanie do coachingu – czego potrzebujemy?
 • Etapy rozmowy coachingowej
 • Rozmowa angażująca nie tylko menedżera
 • Magia słów w coachingu – potencjał, zasoby, konsekwencja, cel
 • Sztuka zadawania pytań
 • Zasada Pareto i jej znaczenie dla skutecznego coachingu

 

 • Coachu – myślenie i Twoje nastawienie jest ważne – reguły skutecznego coachingu
 • Jak liderzy usprawiedliwiają porażki swoich zespołów.
 • Błędy najczęściej popełniane w coachingu –aby wiedzieć czego unikać
 • Każdy menedżer wie jakiego coachingu potrzebują jego pracownicy – na pewno???
 • Styl komunikacji menedżera – coacha

COACHING

Coaching w sprzedaży

Zakres tematyczny kursu Coaching w sprzedaży:

 

 • Reguła 3x6:

– 6 reguł efektywnego coachingu
– 6 sposobów na uniknięcie największych błędów
– 6 cech najlepszych coachów sprzedaży

 • Wskaźnik sukcesu AGROWTH
 • 7 typów managerów (rozwiązujący problem, poganiacz, papież, pewny siebie, perfekcjonista, bierny, proaktywny)

 

 • Sztuka komunikacji opartej na zaangażowaniu, czyli jak skutecznie wyeliminować bariery
 • Słuchanie a nie słyszenie
 • Anatomia sesji coachingowej
 • Model coachingu LEADS
 • Wiara w BZDURy
 • Bądź coachem, a nie kołczem

 

 

COACHING

Coaching w firmie – dla początkujących

Zakres tematyczny kursu Coaching w firmie – dla początkujących:

 

 • Wielka piątka – podstawowe umiejętności coacha
 • Etapy sesji coachingowej
 • Narzędzia coachingu biznesowego – MBTI, ISKRA, model PERFECT
 • Sztuka zadawania pytań

COACHING

Coaching w firmie – poziom zaawansowany

Zakres tematyczny kursu Coaching w firmie – poziom zaawansowany:

 • Integratywny model motywacji
 • Jak motywować innych
 • Model GROW
 • Motywacja i zmiana w coachingu
 • 5 etapów procesu zmiany jak zadawać właściwe pytania?

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Rozwijanie potencjału Pracownika

Zakres tematyczny kursu Rozwijanie potencjału pracownika:

 

 • Fazy rozwoju pracownika m.in. na podstawie modelu Blancharda
 • 4 poziomy słuchania
 • Sztuka formułowania i zadawania pytań
 • Struktura efektywnego coachingu;
 • Kontrakt coachingowy = kontrakt psychologiczny
 • Znaczenie informacji zwrotnej dla rozwoju pracownika
 • Postawy pracowników i wpływania na ich zmiany w oparciu o NLP i reguły wywierania wpływu

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Zestaw narzędzi Szefa

Zakres tematyczny kursu Zestaw narzędzi Szefa:

 • Kontrakt – ustalanie zasad współpracy
 • Rozmowy „na dywaniku” – rodzaje, etapy, przygotowanie, trudne pytania, pułapki
 • Asertywność i perswazja w komunikacji
 • Rozmowa o finansach
 • Analiza transakcyjna
 • Zestaw psychologicznych narzędzi komunikacyjnych
 • Typologia osobowości pracowników – co warto wiedzieć żeby poskromić marudę

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Rozmowa rekrutacyjna

Zakres tematyczny kursu Rozmowa rekrutacyjna:

 

 • Zadania i obowiązki szefa w procesie rekrutacji
 • Tworzenie profilu poszukiwanego kandydata – trzy poziomy dopasowania
 • Sztuka zadawania pytań
 • Zasady prowadzenia rozmów opartych na kompetencjach – pytania behawioralne, sytuacyjne, studium przypadku
 • Technika „otwórz i zbadaj”
 • trzy poziomy słuchania – co jest między wierszami
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • Model STAR
 • Struktura rozmowy rekrutacyjnej

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Przywództwo  – Szef czy lider?

Zakres tematyczny kursu Przywództwo – Szef czy lider?:

 

 • Tradycyjne rozumienie przywództwa
 • Nowoczesne przywództwo XXI wieku
 • Style przywódcze
 • Wybrane narzędzia NLP budujące pozycję
 • Język liderów
 • Budowanie autorytetu

 

 

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Perswazja – moc słów i gestów

Zakres tematyczny kursu Perswazja – moc słów i gestów:

 

 • Perswazja jako jedna z form wpływu społecznego
 • Jak rozpoznać i uniknąć manipulację
 • Typy manipulatorów – od molestatora do karierowicza
 • Obrona przed manipulacją
 • Od gestu do słowa – komunikacja perswazyjna
 • Gesty, które pozwalają wpływać na innych
 • Postawa i jej funkcje;
 • Wywieranie wpływu i manipulacja w miejscu pracy

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Negocjacje z pracownikami

Zakres tematyczny kursu Negocjacje z pracownikami:

 

 • Negocjacje nastawione na współpracę
 • Prośba pracownika – jak ją wykorzystać od prośby do negocjacji
 • Taktyka – klucz do celu
 • Asertywność i perswazja
 • Dlaczego ale? – słowa zmieniające tory negocjacji.

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Skuteczne wywieranie wpływu

Zakres tematyczny kursu Skuteczne
wywieranie wpływu:

 

 • Psychologiczne aspekty wywierania wpływu
 • Reguły i techniki wywierania wpływu
 • 12 zasad pozyskiwania innych dla swoich korzyści
 • Znaczenie tego co i jak komunikujesz
 • Opór psychologiczny – zasada reaktancji i niedostępności
 • Wpływ na postępowanie innych a manipulacja

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Budowanie zaangażowania

Zakres tematyczny kursu Budowanie zaangażowania:

 

 • Cztery poziomy zaangażowania
 • Poznaj swoich pracowników
 • Narzędzia budowania zaangażowania – Connect, DWD
 • Od wyobraźni do doświadczenia – wartości pomagające budować zaangażowanie.

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Efektywna komunikacja

Zakres tematyczny kursu Efektywna komunikacja:

 

 • Nie musisz nic mówić
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna;
 • Zestaw narzędzi ułatwiających komunikację
 • Słuchanie to też komunikacja – narzędzia aktywnego słuchania
 • Asertywność w kontekście komunikowania – style zachowań

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Trudne rozmowy

Zakres tematyczny kursu Trudne rozmowy:

 

 • Kwadrat wypowiedzi
 • 6 aspektów przygotowania do rozmowy
 • Elementy rozmowy trudnej i konfliktowej
 • Rodzaje konfliktów
 • Narzędzia radzenia sobie z gniewem i agresją
 • Rozmowa wyjaśniająca konflikt

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Motywacja i motywowanie

Zakres tematyczny kursu Motywacja i motywowanie

 

 • Ewolucja teorii motywacji
 • Motywacja w kontekście psychologii organizacji i zarządzania
 • Efektywny system motywacyjny
 • Dlaczego ludzie podejmują działanie?
 • Czynniki zewnątrz- i wewnątrz- organizacyjne i ich rola w procesie motywowania
 • Narzędzia motywowania – finansowe, systemowe twarde i miękkie, indywidualne, pozapłacowe

NIEZBĘDNIK MANAGERA

NLP dla szefa

Zakres tematyczny kursu
NLP dla szefa:

 

 • Czym jest NLP
 • Cztery filary NLP
 • Znaczenie presupozycji
 • Submodalności
 • Meta programy i metamodele
 • Znaczenie kotwic w NLP
 • Model SCORE, Model TOTE, Model Miltona

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie w coachingowym stylu

Zakres tematyczny kursu Zarządzanie w coachingowym stylu:

 

 • Coaching czyli wsparcie
 • Budowanie zaufania
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
 • Modele coachingowe stosowane w zarządzaniu – GROW, OSKAR i inne
 • Elementy sesji coachingowej do wykorzystania na codzień

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie przez cele

Zakres tematyczny kursu Zarządzanie przez cele:

 

 • 6 kroków budowania strategii
 • Komunikacja zorientowana na cele (rozmowy: planująca, monitorująca, podsumowująca)
 • SMARTne cele
 • Wyznaczanie i przekazywanie celów – zasady
 • Mierzenie rezultatów – etapy, rodzaje, terminy
 • Elastyczność bez prokrastynacji;
 • Kaskadowanie i delegowanie celów

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie sprzedażą

Zakres tematyczny kursu Zarządzanie sprzedażą:

 

 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Etapy rozwoju pracownika i ich wpływ na dobranie właściwych metod pracy
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Cykl komunikacji w zarządzaniu
 • Modele informacjo zwrotnej
 • Wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Rozmowa sprzedażowa

Zakres tematyczny kursu Rozmowa sprzedażowa:

 

 • Utarte schematy się nie sprawdzają, jak ich uniknąć
 • Sztuka budowania relacji
 • Sprzedaż z perspektywy klienta
 • Etapy rozmowy sprzedażowej
 • Uważność w komunikacji z klientem – zareaguj zanim klient powie „nie”
 • Rola komunikacji werbalnej w procesie obsługi klienta – dobry start, dostrojenie, pomost w przyszłość
 • Asertywność i perswazja w rozmowie
 • Metoda GTD – zarządzanie kontaktami z klientem

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Psychologia klienta – warsztat doskonalenia
umiejętności sprzedażowych

Zakres tematyczny kursu
Psychologia klienta – warsztat doskonalenia umiejętności sprzedażowych

 

 • Zachowania konsumenckie
 • Proces decyzyjny – fazy procesu
 • Dysonans i jego skutki
 • Czynniki wpływające na postępowanie klienta
 • Potrzeba a motyw
 • Psychologia reklamy i jej oddziaływanie na klienta
 • Rola emocji w procesie podejmowania decyzji
 • Komunikacja z klientem – indywidualne style, bariery, komunikacja niewerbalna
 • 13 wskazówek jak okazać klientowi sympatię
 • Asertywność w relacjach z klientami.

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Skuteczny telemarketing

Zakres tematyczny kursu Skuteczny telemarketing:

 

 • Korzyści i zagrożenia z kontaktu osobistego i telefonicznego z klientem
 • Narzędzia skutecznej komunikacji i zdobywania informacji
 • Techniki wywierania wpływu w organizacji w oparciu o zasady – zaangażowania, konsekwencji)
 • Standard rozmowy sprzedażowej – budowanie relacji
 • 5 faz rozmowy
 • 8 etapów rozmowy telefonicznej
 • Motywy podejmowania współpracy, diagnoza potrzeb
 • Psychologiczna typologia klientów
 • Metody radzenia sobie z odmową przy pierwszym kontakcie
 • Zamknięcie rozmowy – finalizacja, przesunięcie, odmowa

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Skuteczny sprzedawca

Zakres tematyczny kursu Skuteczny sprzedawca:

 

 • Poznaj swojego klienta – psychologiczna typologia klientów
 • Komunikacja w procesie sprzedaży
 • Budowanie relacji
 • Sztuka zadawania pytań
 • Aktywne słuchanie
 • Elementy procesu sprzedaży
 • Schemat rozmowy sprzedażowej
 • Face to face czy sprzedaż telefoniczna?
 • Sposoby radzenia sobie z obiekcjami
 • Techniki wywierania wpływu

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Szycie na miarę

Dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb klientów w zależności od specyfiki firmy oraz profilu działalności.

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej Informacji

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Instytut Rozwoju Infografiki Anita Bednarczyk z siedzibą w Polsce.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższa treść polityki cookies została zaczerpnięta (we fragmentach / w całości) ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl. Jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska.

Zamknij