COACHING

Skuteczny Coaching

Zakres tematyczny kursu Skuteczny Coaching:

 

 • Przygotowanie do coachingu – czego potrzebujemy?
 • Etapy rozmowy coachingowej
 • Rozmowa angażująca nie tylko menedżera
 • Magia słów w coachingu – potencjał, zasoby, konsekwencja, cel
 • Sztuka zadawania pytań
 • Zasada Pareto i jej znaczenie dla skutecznego coachingu

 

 • Coachu – myślenie i Twoje nastawienie jest ważne – reguły skutecznego coachingu
 • Jak liderzy usprawiedliwiają porażki swoich zespołów.
 • Błędy najczęściej popełniane w coachingu –aby wiedzieć czego unikać
 • Każdy menedżer wie jakiego coachingu potrzebują jego pracownicy – na pewno???
 • Styl komunikacji menedżera – coacha

COACHING

Coaching w sprzedaży

Zakres tematyczny kursu Coaching w sprzedaży:

 

 • Reguła 3×6:

– 6 reguł efektywnego coachingu
– 6 sposobów na uniknięcie największych błędów
– 6 cech najlepszych coachów sprzedaży

 • Wskaźnik sukcesu AGROWTH
 • 7 typów managerów (rozwiązujący problem, poganiacz, papież, pewny siebie, perfekcjonista, bierny, proaktywny)

 

 • Sztuka komunikacji opartej na zaangażowaniu, czyli jak skutecznie wyeliminować bariery
 • Słuchanie a nie słyszenie
 • Anatomia sesji coachingowej
 • Model coachingu LEADS
 • Wiara w BZDURy
 • Bądź coachem, a nie kołczem

 

 

COACHING

Coaching w firmie – dla początkujących

Zakres tematyczny kursu Coaching w firmie – dla początkujących:

 

 • Wielka piątka – podstawowe umiejętności coacha
 • Etapy sesji coachingowej
 • Narzędzia coachingu biznesowego – MBTI, ISKRA, model PERFECT
 • Sztuka zadawania pytań

COACHING

Coaching w firmie – poziom zaawansowany

Zakres tematyczny kursu Coaching w firmie – poziom zaawansowany:

 • Integratywny model motywacji
 • Jak motywować innych
 • Model GROW
 • Motywacja i zmiana w coachingu
 • 5 etapów procesu zmiany jak zadawać właściwe pytania?

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Rozwijanie potencjału Pracownika

Zakres tematyczny kursu Rozwijanie potencjału pracownika:

 

 • Fazy rozwoju pracownika m.in. na podstawie modelu Blancharda
 • 4 poziomy słuchania
 • Sztuka formułowania i zadawania pytań
 • Struktura efektywnego coachingu;
 • Kontrakt coachingowy = kontrakt psychologiczny
 • Znaczenie informacji zwrotnej dla rozwoju pracownika
 • Postawy pracowników i wpływania na ich zmiany w oparciu o NLP i reguły wywierania wpływu

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Zestaw narzędzi Szefa

Zakres tematyczny kursu Zestaw narzędzi Szefa:

 • Kontrakt – ustalanie zasad współpracy
 • Rozmowy „na dywaniku” – rodzaje, etapy, przygotowanie, trudne pytania, pułapki
 • Asertywność i perswazja w komunikacji
 • Rozmowa o finansach
 • Analiza transakcyjna
 • Zestaw psychologicznych narzędzi komunikacyjnych
 • Typologia osobowości pracowników – co warto wiedzieć żeby poskromić marudę

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Rozmowa rekrutacyjna

Zakres tematyczny kursu Rozmowa rekrutacyjna:

 

 • Zadania i obowiązki szefa w procesie rekrutacji
 • Tworzenie profilu poszukiwanego kandydata – trzy poziomy dopasowania
 • Sztuka zadawania pytań
 • Zasady prowadzenia rozmów opartych na kompetencjach – pytania behawioralne, sytuacyjne, studium przypadku
 • Technika „otwórz i zbadaj”
 • trzy poziomy słuchania – co jest między wierszami
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • Model STAR
 • Struktura rozmowy rekrutacyjnej

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Przywództwo  – Szef czy lider?

Zakres tematyczny kursu Przywództwo – Szef czy lider?:

 

 • Tradycyjne rozumienie przywództwa
 • Nowoczesne przywództwo XXI wieku
 • Style przywódcze
 • Wybrane narzędzia NLP budujące pozycję
 • Język liderów
 • Budowanie autorytetu

 

 

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Perswazja – moc słów i gestów

Zakres tematyczny kursu Perswazja – moc słów i gestów:

 

 • Perswazja jako jedna z form wpływu społecznego
 • Jak rozpoznać i uniknąć manipulację
 • Typy manipulatorów – od molestatora do karierowicza
 • Obrona przed manipulacją
 • Od gestu do słowa – komunikacja perswazyjna
 • Gesty, które pozwalają wpływać na innych
 • Postawa i jej funkcje;
 • Wywieranie wpływu i manipulacja w miejscu pracy

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Negocjacje z pracownikami

Zakres tematyczny kursu Negocjacje z pracownikami:

 

 • Negocjacje nastawione na współpracę
 • Prośba pracownika – jak ją wykorzystać od prośby do negocjacji
 • Taktyka – klucz do celu
 • Asertywność i perswazja
 • Dlaczego ale? – słowa zmieniające tory negocjacji.

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Skuteczne wywieranie wpływu

Zakres tematyczny kursu Skuteczne
wywieranie wpływu:

 

 • Psychologiczne aspekty wywierania wpływu
 • Reguły i techniki wywierania wpływu
 • 12 zasad pozyskiwania innych dla swoich korzyści
 • Znaczenie tego co i jak komunikujesz
 • Opór psychologiczny – zasada reaktancji i niedostępności
 • Wpływ na postępowanie innych a manipulacja

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Budowanie zaangażowania

Zakres tematyczny kursu Budowanie zaangażowania:

 

 • Cztery poziomy zaangażowania
 • Poznaj swoich pracowników
 • Narzędzia budowania zaangażowania – Connect, DWD
 • Od wyobraźni do doświadczenia – wartości pomagające budować zaangażowanie.

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Efektywna komunikacja

Zakres tematyczny kursu Efektywna komunikacja:

 

 • Nie musisz nic mówić
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna;
 • Zestaw narzędzi ułatwiających komunikację
 • Słuchanie to też komunikacja – narzędzia aktywnego słuchania
 • Asertywność w kontekście komunikowania – style zachowań

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Trudne rozmowy

Zakres tematyczny kursu Trudne rozmowy:

 

 • Kwadrat wypowiedzi
 • 6 aspektów przygotowania do rozmowy
 • Elementy rozmowy trudnej i konfliktowej
 • Rodzaje konfliktów
 • Narzędzia radzenia sobie z gniewem i agresją
 • Rozmowa wyjaśniająca konflikt

NIEZBĘDNIK MANAGERA

Motywacja i motywowanie

Zakres tematyczny kursu Motywacja i motywowanie

 

 • Ewolucja teorii motywacji
 • Motywacja w kontekście psychologii organizacji i zarządzania
 • Efektywny system motywacyjny
 • Dlaczego ludzie podejmują działanie?
 • Czynniki zewnątrz- i wewnątrz- organizacyjne i ich rola w procesie motywowania
 • Narzędzia motywowania – finansowe, systemowe twarde i miękkie, indywidualne, pozapłacowe

NIEZBĘDNIK MANAGERA

NLP dla szefa

Zakres tematyczny kursu
NLP dla szefa:

 

 • Czym jest NLP
 • Cztery filary NLP
 • Znaczenie presupozycji
 • Submodalności
 • Meta programy i metamodele
 • Znaczenie kotwic w NLP
 • Model SCORE, Model TOTE, Model Miltona

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie w coachingowym stylu

Zakres tematyczny kursu Zarządzanie w coachingowym stylu:

 

 • Coaching czyli wsparcie
 • Budowanie zaufania
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
 • Modele coachingowe stosowane w zarządzaniu – GROW, OSKAR i inne
 • Elementy sesji coachingowej do wykorzystania na codzień

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie przez cele

Zakres tematyczny kursu Zarządzanie przez cele:

 

 • 6 kroków budowania strategii
 • Komunikacja zorientowana na cele (rozmowy: planująca, monitorująca, podsumowująca)
 • SMARTne cele
 • Wyznaczanie i przekazywanie celów – zasady
 • Mierzenie rezultatów – etapy, rodzaje, terminy
 • Elastyczność bez prokrastynacji;
 • Kaskadowanie i delegowanie celów

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie sprzedażą

Zakres tematyczny kursu Zarządzanie sprzedażą:

 

 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Etapy rozwoju pracownika i ich wpływ na dobranie właściwych metod pracy
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Cykl komunikacji w zarządzaniu
 • Modele informacjo zwrotnej
 • Wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Rozmowa sprzedażowa

Zakres tematyczny kursu Rozmowa sprzedażowa:

 

 • Utarte schematy się nie sprawdzają, jak ich uniknąć
 • Sztuka budowania relacji
 • Sprzedaż z perspektywy klienta
 • Etapy rozmowy sprzedażowej
 • Uważność w komunikacji z klientem – zareaguj zanim klient powie „nie”
 • Rola komunikacji werbalnej w procesie obsługi klienta – dobry start, dostrojenie, pomost w przyszłość
 • Asertywność i perswazja w rozmowie
 • Metoda GTD – zarządzanie kontaktami z klientem

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Psychologia klienta – warsztat doskonalenia
umiejętności sprzedażowych

Zakres tematyczny kursu
Psychologia klienta – warsztat doskonalenia umiejętności sprzedażowych

 

 • Zachowania konsumenckie
 • Proces decyzyjny – fazy procesu
 • Dysonans i jego skutki
 • Czynniki wpływające na postępowanie klienta
 • Potrzeba a motyw
 • Psychologia reklamy i jej oddziaływanie na klienta
 • Rola emocji w procesie podejmowania decyzji
 • Komunikacja z klientem – indywidualne style, bariery, komunikacja niewerbalna
 • 13 wskazówek jak okazać klientowi sympatię
 • Asertywność w relacjach z klientami.

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Skuteczny telemarketing

Zakres tematyczny kursu Skuteczny telemarketing:

 

 • Korzyści i zagrożenia z kontaktu osobistego i telefonicznego z klientem
 • Narzędzia skutecznej komunikacji i zdobywania informacji
 • Techniki wywierania wpływu w organizacji w oparciu o zasady – zaangażowania, konsekwencji)
 • Standard rozmowy sprzedażowej – budowanie relacji
 • 5 faz rozmowy
 • 8 etapów rozmowy telefonicznej
 • Motywy podejmowania współpracy, diagnoza potrzeb
 • Psychologiczna typologia klientów
 • Metody radzenia sobie z odmową przy pierwszym kontakcie
 • Zamknięcie rozmowy – finalizacja, przesunięcie, odmowa

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Skuteczny sprzedawca

Zakres tematyczny kursu Skuteczny sprzedawca:

 

 • Poznaj swojego klienta – psychologiczna typologia klientów
 • Komunikacja w procesie sprzedaży
 • Budowanie relacji
 • Sztuka zadawania pytań
 • Aktywne słuchanie
 • Elementy procesu sprzedaży
 • Schemat rozmowy sprzedażowej
 • Face to face czy sprzedaż telefoniczna?
 • Sposoby radzenia sobie z obiekcjami
 • Techniki wywierania wpływu

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Szycie na miarę

Dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb klientów w zależności od specyfiki firmy oraz profilu działalności.

Partnerzy biznesowi