Oferta dla Klientów indywidualnych

Zakres tematyczny kursu ZARZĄDZANIE STRESEM:

 • objawy, fizjologia, stresory przejmij kontrolę:
  • nad reakcjami fizjologicznymi
  • nad otoczeniem
  • nad czasem
  • nad sobą
  • nad myślami
 • dobry stres nie jest zły
 • sposoby obniżenia stresu

Zakres tematyczny kursu EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ:

 

 • na czym polega efektywność w planowaniu swoich działań
 • funkcjonowanie w czasie i przez czas
 • rytm dnia – krzywa wydajności
 • narzędzia ujarzmiania czasu
 • zasady planowania
 • metody planowania – SMART, matryca Eisenhowera,
  Mind Map i inne’ dobrze zdefiniowany cel
 • metody automotywacji
 • konsekwencja – system kar i nagród.

Zakres tematyczny kursu ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ:

 • elementy coachingu kariery
 • analiza SWOT w budowaniu swojej kariery
 • określ swój potencjał
 • analiza ogłoszenia o pracę
 • jak poprawnie skonstruować życiorys – nawet jeśli wydaje Ci się, że nie masz się w nim czym pochwalić
 • wyróżnij się bez zbędnej przesady
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Zakres tematyczny kursu ASERTYWNOŚĆ:

 • mity dotyczące asertywności
 • prawa asertywne
 • elementy asertywności
 • style zachowań
 • komunikacja FUO, FUKO, FUO2K
 • techniki asertywne asertywność w rozwiązywaniu konfliktów
 • asertywność a manipulacja

Zakres tematyczny kursu
TRENER W ORGANIZACJI:

 

Projektowanie szkolenia:

 • cel główny i cele szczegółowe
 • korzyści dla uczestników i organizacji
 • zawartość szkolenia
 • dobór treści
 • metody szkoleniowe
 • ramy czasowe
 • miejsce
 • ewaluacja szkolenie… i co po?

Zakres tematyczny kursu WYKORZYSTANIE GIER SZKOLENIOWYCH W PRACY TRENERA:

 • Integrowanie
 • Motywowanie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Budowanie zaufania
 • Budowanie zespołu
 • Obiektywne ocenianie i samoocenianie
 • Rozwijanie kreatywności, szukanie nowych rozwiązań

Sesje COACHINGOWE

ZRZĄDZANIE W
COACHINGOWYM
STYLU

ZARZĄDZANIE
PRZEZ CELE

ZARZĄDZANIE
SPRZEDAŻĄ
 

 

 

 • coaching czyli wsparcie;
 • budowanie zaufania;
 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniach;
 • modele coachingowe stosowane w zarządzaniu – GROW, OSKAR i inne;
 • elementy sesji coachingowej do wykorzystania na codzień;

 

 

 • 6 kroków budowania strategii;
 • komunikacja zorientowana na cele (rozmowy: planująca, monitorująca, podsumowująca);
 • SMARTne cele; wyznaczanie i przekazywanie celów – zasady;
 • mierzenie rezultatów – etapy, rodzaje, terminy;
 • elastyczność bez prokrastynacji;
 • kaskadowanie i delegowanie celów.

 

 

 

 • zarządzanie sytuacyjne;
 • etapy rozwoju pracownika i ich wpływ na dobranie właściwych metod pracy;
 • planowanie i organizacja pracy;
 • cykl komunikacji w zarządzaniu;
 • modele informacjo zwrotnej;
 • wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji.

Partnerzy biznesowi