Zarządzanie STRESEM 

Zakres tematyczny kursu "ZARZĄDZANIE STRESEM":

 

 • objawy, fizjologia, stresory
 • przejmij kontrolę:

- nad reakcjami fizjologicznymi

- nad otoczeniem

- nad czasem

- nad sobą

- nad myślami

 • dobry stres nie jest zły
 • sposoby obniżenia stresu

           

Efektywne zarządzanie sobą

Zakres tematyczny kursu "EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ":

 

 • na czym polega efektywność w planowaniu swoich działań
 • funkcjonowanie w czasie i przez czas
 • rytm dnia - krzywa wydajności
 • narzędzia ujarzmiania czasu
 • zasady planowania
 • metody planowania - SMART, matryca Eisenhowera, Mind Map i inne’ dobrze zdefiniowany cel
 • metody automotywacji
 • konsekwencja - system kar i nagród.

Zaplanuj swoją KARIERĘ

Zakres tematyczny kursu "ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ":

 • elementy coachingu kariery
 • analiza SWOT w budowaniu swojej kariery
 • określ swój potencjał
 • analiza ogłoszenia o pracę
 • jak poprawnie skonstruować życiorys - nawet jeśli wydaje Ci się, że nie masz się w nim czym pochwalić
 • wyróżnij się bez zbędnej przesady
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej

           


 • rozpoznawanie sygnałów wysyłanych przez rozmówcę
 • 9 zasad wywierania doskonałego pierwszego wrażenia
 • świadoma kontrola nad gestami
 • metodologia SMART w wyznaczaniu ścieżki kariery
 • rozmowy o modzie - tajniki autoprezentacji
 • narzędzia NLP pomoce w
  budowaniu pewności siebie.

Asertywność

Zakres tematyczny kursu "ASERTYWNOŚĆ":

 • mity dotyczące asertywności
 • prawa asertywne
 • elementy asertywności
 • style zachowań
 • komunikacja FUO, FUKO, FUO2K
 • techniki asertywne
 • asertywność w rozwiązywaniu konfliktów
 • asertywność a manipulacja

           

Trener w Organizacji

Zakres tematyczny kursu "TRENER W ORGANIZACJI":


 • W jaki sposób szkoląc wspieramy proces uczenia się.
 • Andragogika - uczenie dorosłych.
 • Trzy poziomy uczenia się wg Gordona Allporta.
 • Znaczenie Cyklu Kolba w przygotowaniu szkolenia
 • Elementy procesu szkolenia.
 • Proces grupowy.
 • Rodzaje szkoleń.
 • Etapy cyklu szkoleniowego

           

Cykl szkoleniowy a rodzaje szkoleń

 • zależności
 • analiza potrzeb 
 • projektowanie szkolenia
 • planowanie treści i formy
 • przygotowanie materiałów
 • trudne sytuacje szkoleniowe

Co bierzemy pod uwagę przygotowując szkolenia:

 • otwarte
 • zamknięte

Tworzenie modułów szkoleniowych

 • na co zwracać uwagę.

Projektowanie szkolenia:

 • cel główny i cele szczegółowe
 • korzyści dla uczestników i organizacji
 • zawartość szkolenia
 • dobór treści
 • metody szkoleniowe
 • ramy czasowe
 • miejsce
 • ewaluacja
 • szkolenie... i co po?
  Materiały szkoleniowe i hand outy.
  Etyka w pracy trenera

Wykorzystanie gier szkoleniowych w pracy Trenera

Zakres tematyczny kursu "Wykorzystanie gier szkoleniowych w pracy trenera":


 • Integrowanie
 • Motywowanie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Budowanie zaufania
 • Budowanie zespołu
 • Obiektywne ocenianie
  i samoocenianie
 • Rozwijanie kreatywności, szukanie nowych rozwiązań

           

 

 • Planowanie działań podejmowanie decyzji
 • Udzielanie informacji zwrotnej Komunikacja
 • Negocjacje
 • Kierowanie zespołem
 • Praca w grupie
 • Asertywność
 • Ustalenie priorytetów
 • Trudne sytuacje
 • Etyka pracy

Sesje COACHINGOWE

Sesje coachingowe indywidualne

Sesje coachingowe
- pakiet Standard
( 2 sesje w miesiącu)

Sesje coachingowe
- PAKIET indywidualny


Formy komunikacji:

 • skype
 • telefon
 • spotkanie


Pakiety terminowe:

 • 3 miesiące
 • 5 miesięcy
 • 7 miesięcy


Warunki współpracy ustalane indywidualnie:


 • częstotliwość spotkań ustalana indywidualnie według możliwości

Partnerzy biznesowi